องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร


ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ