องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ