องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ