องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร


รายงานผลการสรรหาพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการสรรหาพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ