องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร


การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษบุคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ