องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ