องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การอบรม "โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การอบรม "โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ