องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รายงานการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ