องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

ประกาศ


การยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ