องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

ประกาศ


มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ "พอเพียง สุจริต โปร่งใส"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ "พอเพียง สุจริต โปร่งใส"
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ