องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง


โครงการก่อสร้างเสริมผิวพื้นรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างเสริมผิวพื้นรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ