องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนหลวงหมายเลข 2359 ถึง บ้านนายทองอาน นาแก้ว บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนหลวงหมายเลข 2359 ถึง บ้านนายทองอาน นาแก้ว บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ