องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 

 

 

ประกาศ


ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    รายละเอียดข่าว

เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึง การบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ จึงออกประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    เอกสารประกอบ

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ