องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง


โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากประตูโขงวัดบ้านโนนศรีทอง ถึง บ้านนางละเม็ด แก้วพิมพ์ บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากประตูโขงวัดบ้านโนนศรีทอง ถึง บ้านนางละเม็ด  แก้วพิมพ์  บ้านโนนศรีทอง  หมู่ที่ 5    เอกสารประกอบ

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตจากประตูโขงวัดบ้านโนนศรีทอง ถึง บ้านนางละเม็ด แก้วพิมพ์ บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ