องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง


โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากนานางจอมศรี แสนเมือง ถึง นานายบุญเทา ไตรพงษ์ หมู่ที่ 11

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากนานางจอมศรี แสนเมือง ถึง นานายบุญเทา  ไตรพงษ์  หมู่ที่ 11    เอกสารประกอบ

โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากนานางจอมศรี แสนเมือง ถึง นานายบุญเทา ไตรพงษ์ หมู่ที่ 11
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ