องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ 26)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ 26)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ