องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง


โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ