องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองศรี ขันนอก ถึง นานายเตียง ชัยนา บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองศรี ขันนอก ถึง นานายเตียง ชัยนา บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ