องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 ส.ค. 2558 ]268
2 การให้บริการข้อมูลการให้คำแนะนำด้านการเงินและบัญชี [ 25 ส.ค. 2558 ]250
3 ให้บริการยืมเต้นท์,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องเสียง,ฯลฯ [ 25 ส.ค. 2558 ]266
4 ให้บริการรับส่งผู้ป่วยเรื้อรัง [ 25 ส.ค. 2558 ]261
5 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 25 ส.ค. 2558 ]269
6 การให้บริการข้อมูลส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 ส.ค. 2558 ]249
7 การให้บริการกำจัดขยะมูลฝอย [ 25 ส.ค. 2558 ]257
8 การให้บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี [ 25 ส.ค. 2558 ]255
9 การให้บริการข้อมูลด้านการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี [ 25 ส.ค. 2558 ]227
10 การแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้าง [ 25 ส.ค. 2558 ]255
 
หน้า 1|2|3