องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 1 เม.ย. 2567 ]16
2 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 24 ม.ค. 2567 ]12
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 12 ต.ค. 2566 ]16
4 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]36
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]33
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]34
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]37
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 [ 30 ธ.ค. 2565 ]33
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]36
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]42
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) [ 10 ต.ค. 2565 ]36
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]40
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]36
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]43
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]39
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]40
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 มี.ค. 2565 ]197
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]39
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]44
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]38
 
หน้า 1|2|3