องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ63-001 สายทาง บ้านโนนสำราญ-บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 บ้านภูนกเขียน ตำบลท่าใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว2,217 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื [ 5 มิ.ย. 2567 ]0
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-001 สายทางบ้านโนนสำราญ-บ้านภุนกเขียน หมู่ 7 บ้านภูนกเขียน ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [ 13 พ.ค. 2567 ]7
3 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]7
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวัสดิ์ พรมเวียง ถึง บ้านนายภูมา วงศ์บุญมา บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 [ 25 ม.ค. 2567 ]10
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนาหัน สุดโทวา ถึง บ้านนายปรีชา พันธ์หนองเป็ด บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 [ 25 ม.ค. 2567 ]10
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนาหัน สุดโทวา ถึง บ้านนายปรีชา พันธ์หนองเป็ด บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 [ 25 ม.ค. 2567 ]9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนาหัน สุดโทวา ถึง บ้านนายปรีชา พันธ์หนองเป็ด บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 [ 25 ม.ค. 2567 ]10
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายณรงค์ ทวีศักดิ์ - บ้านบุสีเสียด บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 [ 25 ม.ค. 2567 ]12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 [ 18 ม.ค. 2567 ]27
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมติดตั้งระบบสูลบน้ำโซล่าเซลล์ (แบบพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 [ 15 ม.ค. 2567 ]9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การรเกษตรโดยลงหินคลุก สายวัดเขาอินทร์แปลง - บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 [ 2 ม.ค. 2567 ]8
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด [ 26 ธ.ค. 2566 ]10
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 [ 25 ธ.ค. 2566 ]11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 จำนวน 9 สาย [ 25 ธ.ค. 2566 ]10
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 [ 15 ธ.ค. 2566 ]11
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนางมะปราง จันทร์นอก ถึง บ้านนายวิจิตร ศรีคุณ บ้านโนนสะอาด [ 29 พ.ย. 2566 ]8
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากจากประตูโขงวัดศาลาลอย ถึง สะพานข้ามลำน้ำเจา บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 [ 23 พ.ย. 2566 ]10
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายอุดม ยิ้มเสงี่ยม ถึง บ้านนายหลอง ดาหนองเป็ด บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 [ 22 พ.ย. 2566 ]12
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสต์คอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.63-0001 บ้านโนนสำราญ ถึง บ้านภูนกเขียน [ 21 พ.ย. 2566 ]9
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายเที่ยง อุทธไชย ถึง บ้านนางทองล้วน น้อยสารบัน บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 [ 20 พ.ย. 2566 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9