องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากที่นายโฮม พันธ์หนองเป็ด ถึง ที่นายวีระ กองเลิศ บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากนานายทองอินทร์ มาหามแห ถึง นานายทองสำเนียง วิลัยศิลป์ บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนางละเม็ด แก้วพิมพ์ ถึง สี่แยกกลางบ้าน บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบ้านนายสังเวียน กองเกิด ถึง บ้านนายสำรี เอี่ยมเวียง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC จ่ายน้ำเข้าสู้พื้นที่การเกษตร จากนานางเอ้า จันนามอม ถึง นานางคำผง สุธรรมา บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2566 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2565 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2565 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 7 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 8 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา,ชุดวอร์มสำหรับนักกีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 7 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 7 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ๋ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]4
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2565 ]119
 
หน้า 1|2|3|4|5|6