องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 9 ม.ค. 2567 ]11
2 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 18 ม.ค. 2566 ]44
3 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 16 ม.ค. 2566 ]42
4 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต [ 12 ม.ค. 2566 ]46
5 คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 10 ม.ค. 2566 ]45
6 การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 9 ม.ค. 2566 ]40
7 คู่มือการปฏิบัติราชการ [ 4 ม.ค. 2566 ]40
8 การปฏิบัติงาน อปท. [ 3 ม.ค. 2566 ]47
9 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2565 ]29