องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินผล การจัดทำแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]28
2 การติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]30
3 การติดตามและประเมินผล การจัดทำแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 16 เม.ย. 2564 ]123
4 การติดตามและประเมินผล การจัดทำแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]128
5 การติดตามและประเมินผล การจัดทำแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]151