องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุม ITA ประจำปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]33
2 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]1
3 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]1
4 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]3
5 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]1
6 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]1
7 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 21 พ.ค. 2564 ]1
8 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 19 พ.ค. 2564 ]1
9 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]1
10 รายงานการประชุม ITA [ 22 มี.ค. 2564 ]120
11 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]1
12 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]1
13 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]1
14 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]1
15 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]117
16 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]112
17 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 [ 29 ก.ย. 2563 ]112
18 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]108
19 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]121
20 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]101
 
หน้า 1|2