องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]89
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]94
3 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]87
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]92
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]181
6 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]161
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]154
8 รายงานฐานะการเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]185
9 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 14 ก.ค. 2563 ]178
10 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ [ 19 พ.ค. 2563 ]183
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 14 เม.ย. 2563 ]223
12 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ [ 10 เม.ย. 2563 ]203
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 15 ม.ค. 2563 ]184
14 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒ [ 25 ต.ค. 2562 ]215