องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำหรับตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) [ 17 ต.ค. 2559 ]188
2 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ และร้องเรียนจัดชื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 ต.ค. 2559 ]112
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเป็ด หมู่ 1 จำนวน 3 สาย [ 13 ก.ย. 2559 ]161
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 27 พ.ค. 2559 ]230
5 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ค. 2559 ]563
6 การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]112
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง สอบราคาซื้อเตาเผาขยะ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [ 24 ส.ค. 2558 ]147
8 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 14 ก.ค. 2558 ]129
9 ปรับปรุงต่อเติมสันฝายทดน้ำ คสล. (ลำเจา) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 [ 9 ก.ค. 2558 ]149
10 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด [ 9 ก.ค. 2558 ]125
 
|1หน้า 2|3