องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 27 พ.ค. 2559 ]332
2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ค. 2559 ]867
3 การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]200
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง สอบราคาซื้อเตาเผาขยะ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [ 24 ส.ค. 2558 ]276
5 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 14 ก.ค. 2558 ]232
6 ปรับปรุงต่อเติมสันฝายทดน้ำ คสล. (ลำเจา) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 [ 9 ก.ค. 2558 ]253
7 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด [ 9 ก.ค. 2558 ]221
8 การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 16 ม.ค. 2558 ]253
9 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งที่สู้ขึ้นสำหรับตำแต่งผู้บริหาร [ 31 ก.ค. 2557 ]262
10 กำหนดการจัดเก็บภาษี [ 12 ก.พ. 2557 ]275
 
|1|2หน้า 3|4