องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับหลักระบบการป้องกัน/การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก [ 10 ม.ค. 2565 ]140
2 คำแถลงนโยบายนายก อบต. [ 7 ม.ค. 2565 ]133
3 การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]116
4 การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 4 ม.ค. 2565 ]119
5 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ [ 30 ก.ย. 2564 ]152
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการ [ 30 ก.ย. 2564 ]141
7 รายงานผลการสรรหาพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 5 พ.ค. 2564 ]219
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]215
9 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ [ 26 พ.ย. 2563 ]151
10 แต่งตั้งผู้รักษาราชการ [ 26 พ.ย. 2563 ]111
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]292
12 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 22 ต.ค. 2563 ]230
13 การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษบุคลากร [ 22 ต.ค. 2563 ]252
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]228
15 แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑–๒๕๖๓) [ 8 ส.ค. 2561 ]222
16 ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 3 ม.ค. 2561 ]272