องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำแถลงนโยบายนายก อบต. [ 7 ม.ค. 2565 ]31
2 การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]24
3 การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 4 ม.ค. 2565 ]22
4 รายงานผลการสรรหาพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 5 พ.ค. 2564 ]108
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]111
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]127
7 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 22 ต.ค. 2563 ]120
8 การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษบุคลากร [ 22 ต.ค. 2563 ]105
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]123
10 แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑–๒๕๖๓) [ 8 ส.ค. 2561 ]122
11 ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 3 ม.ค. 2561 ]123