องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การอบรม "โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" [ 21 เม.ย. 2565 ]64
2 ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]67
3 รายงานการประชุมรับมอบนโยบายต่างๆ ปแระจำปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]63
4 รายงานการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 15 ต.ค. 2564 ]66
5 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 15 ต.ค. 2564 ]69
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 20 ม.ค. 2564 ]151
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 12 ม.ค. 2564 ]152
8 โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]61
9 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 22 ต.ค. 2563 ]64