องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]128
42 รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]247
43 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]98
44 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]112
45 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]108
46 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]142
47 ประกาศ เรื่อง การรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]283
48 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]111
49 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]104
50 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]105
51 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]101
52 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]106
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก สายสะพานท่าวัด ถึงนานายแก้ว ดาหนองเป็ด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]328
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากนานายอำพร สาริมา ถึงนานายบุญเรือง ดาหนองเป็ด บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]291
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไสว เสนาเวียง ถึงบ้านนางจันศรี จิตมั่น หมู่ที่ 10 บ้านโนนสำราญ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]269
56 ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 9 มี.ค. 2564 ]314
57 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านค่านิยมขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ [ 2 มี.ค. 2564 ]244
58 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]93
59 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]85
60 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]90
 
|1|2หน้า 3|4|5|6