องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 [ 6 ม.ค. 2563 ]239
82 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 5 ม.ค. 2563 ]236
83 การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]226
84 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 พ.ย. 2562 ]315
85 สรูปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 ต.ค. 2562 ]233
86 กิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี [ 11 ต.ค. 2562 ]257
87 ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบหรือได้รับแจ้งหรือได้รับทราบการทุจริต [ 2 ต.ค. 2562 ]199
88 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ก.ย. 2562 ]254
89 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.โครงการก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) [ 3 ก.ย. 2562 ]241
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ [ 11 ม.ค. 2562 ]252
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 10 ม.ค. 2562 ]218
92 ประกาศกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ [ 9 ม.ค. 2562 ]256
93 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]236
94 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ [ 9 ม.ค. 2562 ]185
95 การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]372
96 เดือนพฤศจิการยน ๒๕๖๑ [ 4 ธ.ค. 2561 ]192
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม [ 4 พ.ย. 2561 ]193
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 4 ต.ค. 2561 ]202
99 การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]321
100 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอน สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๒ บ้านห้วยข่าเฒ่า [ 29 พ.ย. 2560 ]459
 
|1|2|3|4หน้า 5|6